Ngoo hello alaa tawo hay binndol. Aɗa waawi weddo njiilaw e tiitoonde mayre e kello goɗɗe, yiylo logge toɗɗiiɗe ɗum, walla sos hello ngoo.