Kappe (e faransiire: igname) ko ɗaɗol nyaameteengol. Ko innde nooneyankoore, innde teelal ko happeere, ɗuuɗal kappeeje. Fulɓe no inna ɗum ɓulumwu, dooya, happere to Adamawaa, dunndu to Liptaako, kuure to Maasina.

Kappe
Dioscorea sp.

Kappe no nyaamee e nooneeji heewɗi: no defee, juɗee, sa'ee, no duufee waɗtee conndi. Ndiin conndi turbiree wa toori nyaamee. Ndiin toori no innee e leyɗe Afirik heewɗe "fufu".