Madiina Gunaas

Eɓɓo hello Madiina Gunaas e ɗemngal Pulaar-Fulfulde wonngo e hebleede e ballal Goomu Wikipedia mo Madiina Gunaas, Senegaal.

WertaangoModifier

TolnordeModifier

LesdiwalModifier

WiimolModifier

ƊowguModifier

Ɗowgu laamuModifier

MeeriModifier

PerefeeModifier

Ɗowgu Diine e aadaModifier

DaartolModifier

Alhajji Muhammadu Said Bah (RTA)Modifier

Galle ceernoModifier

DiinaModifier

DaakaaModifier

Jaŋde e NehdiModifier

CellalModifier

FagguduModifier

Gure catiiɗeModifier

RenndoModifier