GURE AAÑAM 11 TO FUUTA TOOROModifier

Iwrude Fuɗnaange:

1 - Aañam Balanaaɓe

(Agnam Balanabe)

2 - Aañam Tulel calle

(Agnam Toulel thialle)

3 - Aañam Yeroyaaɓe

(Agnam Yeroyabe)

4 - Aañam Mberla

( Agnam Mberla)

5 - Aañam Godo

( Agnam Godo)

6 - Aañam Siwol

( Agnam Sivol)

7 - Aañam Siñu siree mato

( Agnam Sinthiou cire mato)

8 - Aañam Wuro siree

( Agnam Ouro cire)

9 - Aañam Coɗay

( Agnam Thiodaye)

10-Aañam Liiduɓe

(Agnam Lidoube)

11-Aañam Goli

(Agnam Goly)

JAŊDE PULAAR E PINAL PULAAGUModifier

1 -Pulareeje - Gawlaali - Fulo - Mbayla

2 -Daartol - Diine - Finaa-tawaa - Koɗdigal

3 -Pinal - Yimiyaŋkaagal - Ñeeñal - Gannde kese

4 -Saggito - Ngaddiin - Jiggoore - Saayo gowlaali

5 -Hirjino - Waggino - Jeertino - Jokkere enɗam

6 -Renndo - Faandu almuudo - Cariika

7 -Cellal - Coftal - Fasinnaaji - Gunndowal

HOLI IBRAAHIIMA UMAR KAN - KATANTE LEÑOL ?Modifier

1 -Ko o Pullo mo Fuuta tooro to hiirnaange Afrik

2 -Wuro maɓɓe wiyatee ko Aañam Yeroyaaɓe he nder Boosoya

3 -Ko o winndiyaŋko Pulaar - wiɗtiyaŋko - Yeewtiyaŋko - Magiyaŋko

4 -Ko o ngenndiyaŋko - Diineyaŋko - Dawriyaŋko

5 -Ko o kaɓantooɗo potal leƴƴi - Potal kinɗe e jojjanɗe aadee...

6- Ko o cuusɗo kuɗol, newnanaaɗo konngol, tiiɗaaɗo giɗgol

7- Ko o keewɗo njurum - joom pellital - Ɗowtiiɗo piɓondiral

GERNGAL JANYANTE HE CEŊƊE NGUURNDAMModifier

Ngal gerngal ko ngam roɓindaade geɗe ceertuɗe he ceŋɗe nguurndam

Etorde faggaade e ñaaltindaade kaɓirɗe ngam payndale ceertuɗe.......