Ouvrir le menu principal

alhamdu lillaahi rabbil aalamiina yettoode woodanii geno kala njettoor en njuulii e nulaaɗo makko ɓurɗo winndere yoo weluya geno duumo e makko kame kisal S. A. W. Haa yeeso ko laawol