Aslol hello

7 Bowte 2019

5 Bowte 2018

21 Bowte 2014

12 Duujal 2014

20 Colte 2014

6 Colte 2014

10 Korse 2013

6 MBooy 2013

25 Colte 2013

1 Bowte 2012

15 Yarkomaa 2012

13 Juko 2012

2 Morso 2012

20 Duujal 2012

1 Duujal 2012

21 Seeɗto 2012

18 Seeɗto 2012

14 Seeɗto 2012

28 MBooy 2012

18 MBooy 2012

7 MBooy 2012

4 Colte 2012

13 Siilo 2012

26 Jolal 2011

22 Jolal 2011

14 Jolal 2011

2 Jolal 2011

31 Yarkomaa 2011

29 Yarkomaa 2011

22 Yarkomaa 2011

13 Yarkomaa 2011

9 Yarkomaa 2011

21 Siilto 2011

20 Siilto 2011

3 Juko 2011

10 Morso 2011

28 Duujal 2011

22 Seeɗto 2011

24 MBooy 2011

16 MBooy 2011

28 Colte 2011

29 Siilo 2011

22 Siilo 2011

ɓennuɗi 50