Aslol hello

6 Bowte 2020

1 Siilto 2019

22 Jolal 2018

26 Juko 2018

14 Colte 2018

20 Siilo 2016

6 MBooy 2015

6 MBooy 2013

13 Colte 2013

6 Siilo 2013

28 Morso 2012

15 Korse 2012

12 Korse 2012

10 Korse 2012

4 Korse 2012

17 Duujal 2012

1 Duujal 2012

15 Seeɗto 2012

6 MBooy 2012

3 Colte 2012

24 Bowte 2011

10 Jolal 2011

2 Jolal 2011

30 Siilto 2011

19 Siilto 2011

10 Siilto 2011

30 Morso 2011

10 Morso 2011

27 Korse 2011

3 Korse 2011

26 Duujal 2011

14 Duujal 2011

5 Duujal 2011

2 Seeɗto 2011

13 MBooy 2011

11 MBooy 2011

15 Siilo 2011

11 Siilo 2011

8 Siilo 2011

4 Siilo 2011

19 Bowte 2010

23 Yarkomaa 2010

22 Duujal 2010

25 Seeɗto 2010

10 Seeɗto 2010

5 Seeɗto 2010

21 MBooy 2010

ɓennuɗi 50