Ceertol hakkunde baylitte "Nelaaɗo Muhammadu"

Page créée avec « Nelaaɗo maa Nulaaɗo Muhammadu ko annabaajo cakkito on e giiɗe juulɓe. Ko kanko Alla nuli fii feññingol diina lislaamu. Jibineede Nelaaɗo sallal-laahu alayhi wasallam ... »
(Page créée avec « Nelaaɗo maa Nulaaɗo Muhammadu ko annabaajo cakkito on e giiɗe juulɓe. Ko kanko Alla nuli fii feññingol diina lislaamu. Jibineede Nelaaɗo sallal-laahu alayhi wasallam ... »)
(Alaa ceertudi)
212

modifications