Ceertol hakkunde baylitte "Alfaya"

584 octets supprimés ,  il y a 8 ans
Tuning
m
(Tuning)
test
'''Alfaya''' no wai wamo inni parti [[demokrat]], maa [[repubiliken]]. Ko fedde ɗaɓɓaynoonde laamu fewndo dawla alsilamaaku [[Fuuta Jaloo]]. Ko kamɓe e Soriyaa'en pooɗotiraynoo fii laamu. Fedde kala no joginoo happu duuɓi ɗiɗi. Si ɗin duuɓi ɗiɗi timmiino, harayno hino haanunoo ka nde accitana laamu ngun ndeya fedde. Wonnde kala ɗun no waawa wi'eede demokaraasi, ɗun adduno lurre mawɗe e nder dawla Fuuta on lo'ini laamu almaamiiɓe ɓen weeɓinani Porto naatugol e leydi ndin. Alamaamiijo Alfaayaa lolluɗo fota ko [[Bookar Biro]], sakkitiiɗo e almamaaku [[Fuuta]] ngun.
Utilisateur anonyme