Ceertol hakkunde baylitte "Gine"

4 octets ajoutés ,  il y a 6 ans
Ahmed Seeku Tuuree
(link to Faransi)
(Ahmed Seeku Tuuree)
 
Kapital ngal, e maanaa [[laamorde]] nden, ko [[Konaakiri]], ca'e mawɗe go'o ko wano [[Kinndiyaa]], [[Maamun]], [[Labe]], [[Kankan]], [[Zerekore]] ekn. Mbertudi ndin ko 250.000 km², jamaa on no yona miliyonji 9 haa sappo (anndaaka tigi tigi sabu ko ɗuuɗi e ɓiɓɓe Gine ɓen dogii leydi mun ndin).
Gine laatino kalfaandi [[Faransi]] ittude 1898 (hitaande nanngegol Almaami Saamori Tuuree) haa nyannde 2 ottoombur 1958, nyalaande hettaare Gine nden. Hooreejo leydi arano on ko [[Ahmed Seeku Tuuree]] (1922-1984).
Ɗemngal laamu ngal ko faransi, ɗemɗe leƴƴi leydi ndin ko Sooso, Pular, Maninka, Kisi, Tooma, Berse, Konyagi, Basari, Bajaranke, Baagaa, Lanndumaa ekn. kono ko ɗemɗe tati arane ɗen ɓuretee haaleede.
Gine hino tawaa e kawtite leyɗe wano ONU, CEDEAO, UA.
9

modifications