Ceertol hakkunde baylitte "Almaami"

480 octets ajoutés ,  il y a 13 ans
(HETA, YOU FINNISH FUCKER! DO YOU SPEND ALL YOUR FREE TIME ON IRC? PEOPLE MIGHT THINK YOU HAVE OCD! DO SOMETHING ELSE!)
'''Almaami''' ko jammoore takketeende e innde hooreeɓe dawlaaji Fulɓe fewndo alsilamaaku, dawlaaji adiiɗi fuɗɗagol laamu kolonaaku. Almaamiiɓe ɓen laatino hooreeɓe ka baŋŋe diina e ka baŋŋe laamu sabu almaami ko juulnoowo, ardiiɗo juulooɓe.
HETA, YOU FINNISH FUCKER! DO YOU SPEND ALL YOUR FREE TIME ON IRC? PEOPLE MIGHT THINK YOU HAVE OCD! DO SOMETHING ELSE!
E nder [[Fuuta Jaloo]], almaamiiɓe nantuɓe innde ko wano Almaami Bookar Biro, Almaami Sori Mawɗo, Karamoko Alfaa sincunooɗo dawla Fuuta on. E nder leyɗe Manndinkooɓe ko Almaami Saamoodu maa Saamori Tuuree ɓuri lollude.
Fulɓe funnaange anndiraaka noddirgol noon hooreejo maɓɓe. Ko inɗe yeru Amiiru maa Laamiiɗo ɓuri jaalaade toon.
110

modifications