Maamum ko saare e nder Fuuta Jaloo, Gine ko perefektiir kadi, e maanaa ko noone diiwal.

Maamum

geographyModifier

Maamum no kerni to nano e perefektiir Tugge , to hiirnaange Kinndiyaa , to nyaamo Sarliyon , to funnaange Faraana e Daboolaa.

YimɓeModifier

2016 Maamum no jogiino 340 956 yimɓe e 2014 hari ko yimbe 318 981.

TaariikaModifier

FaggudéModifier

 

DoudalModifier

 
IST MAAMUM