Meksiko ko leydi e Aameerik. Laamorde (kapital) leydi Meksiko yo Dawla Meksiko. Mbertudi leydi ndin ko 1.972.550 km2, jamaa hoɗuɗo e mayri no hewtaynoo fewndo hitaande 2013 yimɓe 118.395.000.

Pwebla
Gwadalayara
Meksiko Dawla