Aameerik koo Lesdi Amruka jottori taa jiytul nder hiirna duuniyaaru lisde laatiide mowbe arduwgal liyde duuniiyaru en,hande marde laayal naasara,en with yiimbe baaleen afrik

Hiimoɓe

taƴto
  Wikimedia Commons: Aameerik – des documents multimédia.


 
Leydi e Aameerik
 

Barazil | Ciile | Colombia | Dowlaaji Dentuɗi | Kanada | Meksiko | Paraguwaay | Peru