Banngladesh ko leydi e Aasiya.

Flag of Bangladesh.svg

Mbertudi leydi ndin ko 148.460 km2, jamaa hoɗuɗo e mayri no hewtaynoo fewndo hitaande 2018 yimɓe 161.376.708. Laamorde nden ko Dhaka.