Kammbooja ko leydi e Aasiya. Mbertudi leydi ndin ko 181.035 km2, jamaa hoɗuɗo e mayri no hewtaynoo fewndo hitaande 2015 yimɓe 15.708.756. Laamorde nden ko Phnom Penh. Kammbooja ɓadaaki maayo, gennɗe fiiluɗe Kammbooja yo Tailannde, Laos, Wiyetnam.

Vientiane


Commons-logo.svg Wikimedia Commons: Kammbooja – des documents multimédia.