Laos ko leydi e Aasiya. Mbertudi leydi ndin ko 236.800 km2, jamaa hoɗuɗo e mayri no hewtaynoo fewndo hitaande 2011 yimɓe 6.477.211. Laamorde nden ko Vientiane.

Vientiane


Wikimedia Commons: Laos – des documents multimédia.


 
Leydi e Aasiya

Afganistan | Armaaniya | Aserbayjan | Banngladesh | Ciina | East Timor | Japan | Jorjiya | Kammbooja | Laos | Monngoliya | Nepal | Roosiya | Sinngapuur | Tailannde | Turkiya | Wiyetnam